Πληροφορίες Παράδοσης & Τιμολόγησης

Τα προϊόντα μας αποστέλλονται από την αποθήκη μας στην Ελλάδα, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διεύθυνση μας είναι:
ZEROONE LTD,
Μεγάλου Αλεξάνδρου 169
Άγιοι Ανάργυροι
ΤΚ13562, Αθήνα
Ελλάδα

  • Όλες οι τιμές είναι Χωρίς ΦΠΑ (στην Ελλάδα 24%). Τα έξοδα παράδοσης χρεώνονται επιπλέον και εμφανίζονται ευκρινώς όπου ισχύει και περιλαμβάνονται στο «Συνολικό κόστος».
  • Σύμφωνα με την επιλογή του πελάτη, είτε αποστέλλουμε τα εμπορεύματα με υπηρεσία ταχυμεταφορών (παρέχεται παρακολούθηση #) είτε με την Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία (δεν παρέχεται παρακολούθηση).
  • Εάν είστε φυσικό πρόσωπο εντός ΕΕ τότε θα επιβαρυνθείτε με τον ελληνικό ΦΠΑ 24%.
  • Εάν δικαιούστε εξαίρεση από τον ΦΠΑ και είστε εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ, παρακαλούμε να μας δώσετε τον ΑΦΜ σας ώστε να απαλλάσσουμε ΦΠΑ σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Εκτός ΕΕ όλα τα προϊόντα μας τιμολογούνται χωρίς ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις με τη μορφή εισαγωγικών δασμών, φόρων ή άλλων τελών. Αυτές οι χρεώσεις αποτελούν ευθύνη του πελάτη μας. Σε περίπτωση που αρνηθείτε την πληρωμή αυτών των χρεώσεων, το πακέτο ενδέχεται να καταστραφεί ή να επιστραφεί σε εμάς με δικά σας έξοδα. Λάβετε υπόψη τους κανόνες για τη χώρα σας και προγραμματίστε ανάλογα.

Scroll to Top
01mechatronics-logo
Η Ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας είναι υπο-κατασκευή.