Μεγάλες αναπτυσσόμενες δομές για μελλοντικές αποστολές διαστημικής επιστήμης

Το έργο

Σχεδιασμός, Ανάλυση και Προμήθεια υλικού και λογισμικού για την ανάπτυξη ενός ελεγχόμενου δομικού μοντέλου. Το έργο αυτό αφορά ένα επεκτεινόμενο σύστημα υψηλής απόδοσης για μελλοντικές διαστημικές αποστολές , ενώ κατασκευάστηκε από την ADAMANT Composites. Η Μέγιστη Επιτευχθείσα Ταχύτητα Ανάπτυξης ήταν 0,08 deg/δευτερόλεπτο (μετρήθηκε στο πείραμα).

Το αποτέλεσμα

Ο μηχανισμός «ψαλίδι» θα πρέπει να επιτυγχάνει πλήρες άνοιγμα στα 400 δευτερόλεπτα. Επομένως, οι κινητήρες θα πρέπει να ενεργοποιούν τα μέρη του μηχανισμού με πολύ αργό ρυθμό υπό τον έλεγχο ταχύτητας ή της θέσης.

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν σημαντικές παραμορφώσεις, οι κινητήρες M1, M2 θα πρέπει να αποδίδουν 90 deg/400 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να επιτύχουν ελεγχόμενη ταχύτητα 0,225 deg/δευτερόλεπτο. Αυτό προϋποθέτει μια εξαιρετικά χαμηλή τάση εισόδου, εφόσον επιθυμούμε να λειτουργήσουμε τους κινητήρες σε έλεγχο ρυθμιζόμενης τάσης ανοιχτού βρόχου, επομένως η χαμηλή ροπή και η αστάθεια είναι αναπόφευκτες. Επιπλέον, είναι επιτακτική ανάγκη οι δύο κινητήρες να λειτουργούν συγχρονισμένα. Άρα, είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε ελεγκτή PID και εκκίνηση συγχρονισμού κινητήρων μέσω διαύλου ελέγχου.

Kαινοτομίες

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις ικανοποιήθηκαν από τον ελεγκτή μας ενσωματωμένο σε μοτέρ 2x15W dunkermotoren brushed συνεχούς ρεύματος 24V,  επίσης ενσωματωμένο με κιβώτιο ταχυτήτων 1:400. Επιτευχθείσα ροπή: 30 Nm (η απαιτούμενη ήταν 20 Nm).

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε για:

Scroll to Top
01mechatronics-logo
Η Ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας είναι υπο-κατασκευή.