Ιστιοπλοϊκό μηχάνημα που κινείται με Άνεμο Ήλιο Κύματα

Του Waldemar Belwon, Σουηδία

Το συγκεκριμένο έργο είναι μια ιδέα αναφορικά με σκάφη αναψυχής, προκειμένου τα τελευταία να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Η ιδέα ενός σκάφους που χρησιμοποιεί ηλιακή και αιολική ενέργεια αλλά και την ενέργεια που λαμβάνει από τα κύματα προκειμένου να κινείται, να αποθηκεύει ενέργεια αλλά και για έρμα, οδήγησε στην πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

Οι απώτεροι στόχοι του έργου αυτού είναι:

  • Nα φτιάξετε ένα εύχρηστο, φιλικό προς το περιβάλλον και με μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία ιστιοφόρο.
  • Nα κάνετε το σκάφος σας πιο γρήγορο χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια, την ενέργεια των κυμάτων και πτερύγιο για πρόωση , με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης όλων των ειδών ενέργειας (μερικές φορές).

Φαίνεται ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι με δύο καινοτομίες:

  • Η πρώτη καινοτομία αφορά τη χρήση ενός πολυμελούς πλευρικού συστήματος έρματος, το οποίο ελέγχεται αυτόματα.
  • Η δεύτερη καινοτομία περιλαμβάνει τη χρήση αυτόματης ελεγχόμενης τεχνολογίας μέσα από ένα ευμετάβλητο φτερό-πανί.

Ιστιοπλοϊκό μηχάνημα που κινείται με Άνεμο Ήλιο Κύματα

Scroll to Top
01mechatronics-logo
Η Ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας είναι υπο-κατασκευή.