Φορητός εξωσκελετός χεριών από το MDM εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας

Ανάπτυξη φορητού εξωσκελετού χεριoύ χαμηλού κόστους για βοηθητικούς σκοπούς και σκοπούς αποκατάστασης

εργαστήριο MDM, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας

Ακαδημαϊκοί επιβλέποντες

Benedetto Allotta (εργαστήριο MDM, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας), Kaspar Althoefer (CoRe, King’s College Λονδίνο), Alessandro Ridolfi
(εργαστήριο MDM, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας)

Κύριοι Ερευνητές

Matteo Bianchi (εργαστήριο MDM, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας), Francesco Fanelli
(εργαστήριο MDM, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας)

Υποψήφια Ομάδα

Stefano Capitani, Arianna Cremoni, Lukas Lindenroth, Nicola Secciani, Ali Shafti, Agostino Stilli, Matteo Venturi

Η βοηθητική συσκευή αποκατάστασης για άτομα με δυσκολία ή ανικανότητα στην κίνηση της παλάμης έχει σχεδιαστεί και ελεγχθεί με αυστηρούς κανονισμούς και απαιτήσεις όσον αφορά την ευκολία στην χρήση και την συμβατότητα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν, καθώς το  ρομποτικό χέρι αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζει εξωτερικά στην παλάμη, ενώ προσφέρει οικονομικές και εύχρηστες λύσεις στα άτομα με δυσκολία στο άνοιγμά της. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποκατάστασης ώστε να επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί χειρονομίες και χειραψίες.

Η συσκευή κατασκευάζεται κυρίως από δομικά εξαρτήματα Ακρυλονιτριλίου Βουταδιενίου Στυρενίου (ABS) χρησιμοποιώντας μια τεχνική ταχείας δημιουργίας πρωτοτύπων. Η ενεργοποίηση της συσκευής γίνεται με χρήση τεσσάρων ανεξάρτητων σερβοκινητήρων, τοποθετημένων στην πίσω πλευρά της παλάμης. Αναφορικά με τις δυσκολίες στο άνοιγμα της παλάμης, η μέθοδος αυτή καθορίζει ένα νέο μηχανισμό κίνησης των δακτύλων. Το έργο ξεκίνησε μελετώντας αρχικά τα χαρακτηριστικά του χεριού του ασθενή. Η φάση ελέγχου του πραγματικού πρωτοτύπου πραγματοποιείται πλέον για αρκετούς ασθενείς.

 

Φορητός εξωσκελετός χεριών από το MDM εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας

Scroll to Top
01mechatronics-logo
Η Ελληνική έκδοση της ιστοσελίδας είναι υπο-κατασκευή.